E Chords for AEBF#C#E a 5ths tuning

AEBF#C#E Resources

Create AEBF#C#E Chord Sheets AEBF#C#E Guitar Tuner AEBF#C#E Songs AEBF#C#E Videos AEBF#C#E Tuning Map Create Variation on AEBF#C#E

Switch chord styles
1
2
3
4
5
6
7

E Major

 • A
 • B
 • E
 • E
 • G#
 • B
 • B
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • E
 • G#
 • E
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Major 7

 • A
 • B
 • D#
 • E
 • E
 • G#
 • B
 • B
 • D#
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • D#
 • E
 • G#
 • E
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Major 9

 • A
 • B
 • D#
 • E
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • B
 • D#
 • E
 • F#
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • D#
 • E
 • F#
 • G#
 • E
 • F#
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Maj P-tonic

 • A
 • B
 • C#
 • E
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • B
 • C#
 • E
 • F#
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • C#
 • E
 • F#
 • G#
 • E
 • F#
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Minor

 • A
 • B
 • E
 • E
 • G
 • B
 • B
 • E
 • F#
 • G
 • B
 • C#
 • E
 • G
 • E
 • G
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Minor 4

 • A
 • B
 • E
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • B
 • E
 • F#
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • E
 • F#
 • G#
 • E
 • F#
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Minor 6

 • A
 • B
 • C#
 • E
 • E
 • G
 • B
 • B
 • C#
 • E
 • F#
 • G
 • B
 • C#
 • C#
 • E
 • G
 • E
 • G
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Minor 7

 • A
 • B
 • D
 • E
 • E
 • G
 • B
 • B
 • D
 • E
 • F#
 • G
 • B
 • C#
 • D
 • E
 • G
 • E
 • G
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Minor 9

 • A
 • B
 • D
 • E
 • E
 • F#
 • G
 • B
 • B
 • D
 • E
 • F#
 • F#
 • G
 • B
 • C#
 • D
 • E
 • F#
 • G
 • E
 • F#
 • G
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Maj P-tonic

 • A
 • B
 • D
 • E
 • E
 • G
 • A
 • B
 • B
 • D
 • E
 • F#
 • G
 • A
 • B
 • C#
 • D
 • E
 • G
 • E
 • G
 • A
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E 6

 • A
 • B
 • C#
 • E
 • E
 • G#
 • B
 • B
 • C#
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • C#
 • E
 • G#
 • E
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E 7

 • A
 • B
 • D
 • E
 • E
 • G#
 • B
 • B
 • D
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • D
 • E
 • G#
 • E
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E 7 flat 5

 • A
 • A#
 • D
 • E
 • E
 • G#
 • A#
 • B
 • D
 • E
 • F#
 • G#
 • A#
 • C#
 • D
 • E
 • G#
 • E
 • G#
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

E 7 flat 9

 • A
 • B
 • D
 • E
 • E
 • F
 • G#
 • B
 • B
 • D
 • E
 • F
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • D
 • E
 • F
 • G#
 • E
 • F
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E 7 sus 4

 • A
 • B
 • D
 • E
 • E
 • A
 • B
 • B
 • D
 • E
 • F#
 • A
 • B
 • C#
 • D
 • E
 • E
 • A
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E 9

 • A
 • B
 • D
 • E
 • E
 • F#
 • G#
 • B
 • B
 • D
 • E
 • F#
 • F#
 • G#
 • B
 • C#
 • D
 • E
 • F#
 • G#
 • E
 • F#
 • G#
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Sus 2

 • A
 • B
 • E
 • E
 • A
 • B
 • B
 • E
 • F#
 • A
 • B
 • C#
 • E
 • E
 • A
 • B
1
2
3
4
5
6
7

E Dim

 • A
 • A#
 • E
 • E
 • G
 • A#
 • B
 • E
 • F#
 • G
 • A#
 • C#
 • E
 • G
 • E
 • G
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

E Dim 7

 • A
 • A#
 • C#
 • E
 • E
 • G
 • A#
 • B
 • C#
 • E
 • F#
 • G
 • A#
 • C#
 • C#
 • E
 • G
 • E
 • G
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

E Aug

 • A
 • C
 • E
 • E
 • G#
 • B
 • C
 • E
 • F#
 • G#
 • C
 • C#
 • E
 • G#
 • E
 • G#
1
2
3
4
5
6
7

E Aug 7

 • A
 • C
 • D
 • E
 • E
 • G#
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F#
 • G#
 • C
 • C#
 • D
 • E
 • G#
 • E
 • G#
1
2
3
4
5
6
7

E Locrian P-tonic

 • A
 • C
 • D
 • E
 • E
 • G
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F#
 • G
 • A
 • C
 • C#
 • D
 • E
 • G
 • E
 • G
 • A
1
2
3
4
5
6
7

E Gypsy Tetra

 • A
 • E
 • E
 • F
 • G#
 • A
 • B
 • E
 • F
 • F#
 • G#
 • A
 • C#
 • E
 • F
 • G#
 • E
 • F
 • G#
 • A
1
2
3
4
5
6
7

E Minor Tetra

 • A
 • E
 • E
 • F#
 • G
 • A
 • B
 • E
 • F#
 • F#
 • G
 • A
 • C#
 • E
 • F#
 • G
 • E
 • F#
 • G
 • A
1
2
3
4
5
6
7

E Phrygian Tri

 • A
 • E
 • E
 • F
 • G
 • B
 • E
 • F
 • F#
 • G
 • C#
 • E
 • F
 • G
 • E
 • F
 • G
1
2
3
4
5
6
7

E Min Trichord

 • A
 • E
 • E
 • F#
 • G
 • B
 • E
 • F#
 • F#
 • G
 • C#
 • E
 • F#
 • G
 • E
 • F#
 • G
1
2
3
4
5
6
7

E Maj-Min Tri

 • A
 • E
 • E
 • F
 • G#
 • B
 • E
 • F
 • F#
 • G#
 • C#
 • E
 • F
 • G#
 • E
 • F
 • G#
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'