Video - BIGBANG - ???(SOBER) M/V

BIGBANG - ???(SOBER) M/V

Available on iTunes @ http://smarturl.it/BIGBANGMADE_D Available on Spotify @ http://sptfy.com/BIGBANGMADE_D # BIGBANG # ?? #SOBER #??? ...

B

A

E

B

A

E

BIGBANG - BAE BAE Fangirl Version.
BIGBANG - BAE BAE Fangirl Version.
BIGBANG - ???(SOBER) M/V
BIGBANG - ???(SOBER) M/V
Pharrell Williams - Come Get It Bae
Pharrell Williams - Come Get It Bae
WHERE MY BAES AT? - Original song by Miranda Sings
WHERE MY BAES AT? - Original song by Miranda Sings
Bæ, bæ lille lam. Norsk, med tekst
Bæ, bæ lille lam. Norsk, med tekst
[BIGBANG M COVER EVENT] BAE BAE, Inertialist
[BIGBANG M COVER EVENT] BAE BAE, Inertialist
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'