Video - DeF Gab C Ibukota Cinta

DeF Gab C Ibukota Cinta

DeF Gab C Ibukota Cinta

D

A

F#

G

A

D

ets 2 brony song truck #04
ets 2 brony song truck #04
DeF Gab C  Ibukota Cinta
DeF Gab C Ibukota Cinta
Eddie Van Halen39s Dad
Eddie Van Halen39s Dad
DADGAD Tuning Super Easy Guitar Tricks
DADGAD Tuning Super Easy Guitar Tricks
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'