Video - How to Play an A Over G Sharp (A/G#) Chord on Guitar

How to Play an A Over G Sharp (A/G#) Chord on Guitar

Learn guitar chords for FREE through our new game Chord Master: http://bit.ly/ChordMasterYT ...

D#

D#

C#

C#

G#

G#

How to Play an A Over G Sharp (A/G#) Chord on Guitar
How to Play an A Over G Sharp (A/G#) Chord on Guitar
Rock Backing Track (G#) | 120 bpm - MegaBackingTracks
Rock Backing Track (G#) | 120 bpm - MegaBackingTracks
Minor Blues Backing Track in G#m (G# Minor) TCDG
Minor Blues Backing Track in G#m (G# Minor) TCDG
Alternate Tuning D#G#D#GCD# - Key G# Major
Alternate Tuning D#G#D#GCD# - Key G# Major
Pixies "Where is My Mind" CHORDS (E, C#m, G#, A, Am, B) - Lesson by Brett Sanders)
Pixies "Where is My Mind" CHORDS (E, C#m, G#, A, Am, B) - Lesson by Brett Sanders)
Água Viva - Oficina G3 (Clipe Oficial MK Music em HD)
Água Viva - Oficina G3 (Clipe Oficial MK Music em HD)
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'