Video - how to play "electricityscape" | the strokes | d# g# c# f# a# d# | fabin lukie

how to play "electricityscape" | the strokes | d# g# c# f# a# d# | fabin lukie

afinacin de la guitarra: d# g# c# f# a# d# medio tono abajo guitar tuning: d# g# c# f# a# d# half step down espero les guste! / hope you like it! / spero vi ...

D#

G#

C#

F#

A

D#

perfect guitar tuner (7 string a# / bb standard = a# d# g# c# f# a# d#)
perfect guitar tuner (7 string a# / bb standard = a# d# g# c# f# a# d#)
how to play "electricityscape" | the strokes | d# g# c# f# a# d# | fabin lukie
how to play "electricityscape" | the strokes | d# g# c# f# a# d# | fabin lukie
e flat tuning - half step down - eb tuning or d# tuning
e flat tuning - half step down - eb tuning or d# tuning
d#(eb)-(d# g# c# f# a# d#)
d#(eb)-(d# g# c# f# a# d#)
gibson sg tuned c# g# c# f# a# d#
gibson sg tuned c# g# c# f# a# d#
sum 41 - 88 (guitar tab) | half step down d# g# c# f# a# d#
sum 41 - 88 (guitar tab) | half step down d# g# c# f# a# d#
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'