C Chords for EADGA#D# off your face

EADGA#D# Resources

Create EADGA#D# Chord Sheets EADGA#D# Guitar Tuner EADGA#D# Songs EADGA#D# Videos EADGA#D# Tuning Map Create Variation on EADGA#D#

Switch chord styles
1
2
3
4
5
6
7

C Major

 • E
 • G
 • A
 • C
 • E
 • D
 • E
 • G
 • G
 • C
 • A#
 • C
 • E
 • D#
 • E
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Major 7

 • E
 • G
 • B
 • A
 • B
 • C
 • E
 • D
 • E
 • G
 • G
 • B
 • C
 • A#
 • B
 • C
 • E
 • D#
 • E
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Major 9

 • E
 • G
 • B
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • D
 • E
 • G
 • G
 • B
 • C
 • D
 • A#
 • B
 • C
 • D
 • E
 • D#
 • E
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Maj P-tonic

 • E
 • G
 • A
 • A
 • C
 • D
 • E
 • D
 • E
 • G
 • A
 • G
 • A
 • C
 • D
 • A#
 • C
 • D
 • E
 • D#
 • E
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Minor

 • E
 • G
 • A
 • C
 • D#
 • D
 • D#
 • G
 • G
 • C
 • A#
 • C
 • D#
 • D#
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Minor 4

 • E
 • G
 • A
 • C
 • D
 • E
 • D
 • E
 • G
 • G
 • C
 • D
 • A#
 • C
 • D
 • E
 • D#
 • E
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Minor 6

 • E
 • G
 • A
 • A
 • C
 • D#
 • D
 • D#
 • G
 • A
 • G
 • A
 • C
 • A#
 • C
 • D#
 • D#
 • G
 • A
1
2
3
4
5
6
7

C Minor 7

 • E
 • G
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • D#
 • D
 • D#
 • G
 • G
 • A#
 • C
 • A#
 • C
 • D#
 • D#
 • G
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

C Minor 9

 • E
 • G
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • D
 • D#
 • D
 • D#
 • G
 • G
 • A#
 • C
 • D
 • A#
 • C
 • D
 • D#
 • D#
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Maj P-tonic

 • E
 • F
 • G
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • D#
 • D
 • D#
 • F
 • G
 • G
 • A#
 • C
 • A#
 • C
 • D#
 • F
 • D#
 • F
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C 6

 • E
 • G
 • A
 • A
 • C
 • E
 • D
 • E
 • G
 • A
 • G
 • A
 • C
 • A#
 • C
 • E
 • D#
 • E
 • G
 • A
1
2
3
4
5
6
7

C 7

 • E
 • G
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • E
 • D
 • E
 • G
 • G
 • A#
 • C
 • A#
 • C
 • E
 • D#
 • E
 • G
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

C 7 flat 5

 • E
 • F#
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • E
 • D
 • E
 • F#
 • G
 • A#
 • C
 • A#
 • C
 • E
 • D#
 • E
 • F#
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

C 7 flat 9

 • E
 • G
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • C#
 • E
 • D
 • E
 • G
 • G
 • A#
 • C
 • C#
 • A#
 • C
 • C#
 • E
 • D#
 • E
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C 7 sus 4

 • E
 • F
 • G
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • D
 • F
 • G
 • G
 • A#
 • C
 • A#
 • C
 • F
 • D#
 • F
 • G
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

C 9

 • E
 • G
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • D
 • E
 • D
 • E
 • G
 • G
 • A#
 • C
 • D
 • A#
 • C
 • D
 • E
 • D#
 • E
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Sus 4

 • E
 • F
 • G
 • A
 • C
 • D
 • F
 • G
 • G
 • C
 • A#
 • C
 • F
 • D#
 • F
 • G
1
2
3
4
5
6
7

C Dim

 • E
 • F#
 • A
 • C
 • D#
 • D
 • D#
 • F#
 • G
 • C
 • A#
 • C
 • D#
 • D#
 • F#
1
2
3
4
5
6
7

C Dim 7

 • E
 • F#
 • A
 • A
 • C
 • D#
 • D
 • D#
 • F#
 • A
 • G
 • A
 • C
 • A#
 • C
 • D#
 • D#
 • F#
 • A
1
2
3
4
5
6
7

C Aug

 • E
 • G#
 • A
 • C
 • E
 • D
 • E
 • G#
 • G
 • G#
 • C
 • A#
 • C
 • E
 • D#
 • E
 • G#
1
2
3
4
5
6
7

C Aug 7

 • E
 • G#
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • E
 • D
 • E
 • G#
 • G
 • G#
 • A#
 • C
 • A#
 • C
 • E
 • D#
 • E
 • G#
 • A#
1
2
3
4
5
6
7

C Locrian P-tonic

 • E
 • F
 • G#
 • A#
 • A
 • A#
 • C
 • D#
 • D
 • D#
 • F
 • G#
 • G
 • G#
 • A#
 • C
 • A#
 • C
 • D#
 • F
 • D#
 • F
 • G#
1
2
3
4
5
6
7

C Gypsy Tetra

 • E
 • F
 • A
 • C
 • C#
 • E
 • D
 • E
 • F
 • G
 • C
 • C#
 • A#
 • C
 • C#
 • E
 • F
 • D#
 • E
 • F
1
2
3
4
5
6
7

C Minor Tetra

 • E
 • F
 • A
 • C
 • D
 • D#
 • D
 • D#
 • F
 • G
 • C
 • D
 • A#
 • C
 • D
 • D#
 • F
 • D#
 • F
1
2
3
4
5
6
7

C Phrygian Tri

 • E
 • A
 • C
 • C#
 • D#
 • D
 • D#
 • G
 • C
 • C#
 • A#
 • C
 • C#
 • D#
 • D#
1
2
3
4
5
6
7

C Min Trichord

 • E
 • A
 • C
 • D
 • D#
 • D
 • D#
 • G
 • C
 • D
 • A#
 • C
 • D
 • D#
 • D#
1
2
3
4
5
6
7

C Maj-Min Tri

 • E
 • A
 • C
 • C#
 • E
 • D
 • E
 • G
 • C
 • C#
 • A#
 • C
 • C#
 • E
 • D#
 • E
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'